Ogłoszenia Duszpasterskie na XV niedzielę zwykłą (12 lipca 2015) – Warszewice

1. Za  tydzień przypada nasz doroczny odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny. Suma odpustowa o godz. 12.00, której będzie przewodniczył ks. prałat Stanisław Majewski, proboszcz i kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny w Toruniu. Serdecznie dziękuję za dary na stół odpustowy ofiarowane już i za te, które będą ofiarowane. Bóg zapłać za dary serca! Podczas odpustu p. Wojciech będzie miał stoisko ze słodyczami, ze sprzedaży których część dochodu przeznacza będzie na cele parafii. Zapraszam serdecznie do duchowego przygotowania się do odpustu przez sakramentalną spowiedź w sobotę od godz. 18.00 do 19.00 w Biskupicach.

2. W sobotę o godzinie 19.00 w Biskupicach – Msza św. wigilijna z procesją. Na tę Mszę św. zapraszam szczególnie wszystkich chorych, którzy tylko mogą przybyć. Udzielony zostanie sakrament namaszczenia chorych oraz błogosławieństwo Lourdzkie Najświętszym Sakramentem. Proszę dziewczynki o przygotowanie się do sypania kwiatków zarówno w sobotę, jak i na sumie w niedzielę. Próba w piątek po Mszy św. Również w piątek po Mszy św. obowiązkowa zbiórka dla ministrantów i lektorów!

3. W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, z góry bardzo serdecznie dziękuję za ofiarność!

4.  W czwartek  przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel – MB Szkaplerznej. Zachęcam do noszenia szkaplerza jako skutecznej obrony przed zakusami szatana!

5. Polecam kolejny numer Niedzieli.  Zachęcam do czytania prasy katolickiej, aby nabierać Bożego Ducha.

6. Bardzo serdecznie dziękuję p. Annie Soczyńskiej, Barbarze Lewandowskiej  oraz p. Krzysztofowi Kępskiemu za opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdu do Zakopanego. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły!

7. Sakramentalny związek małżeński pragną zawrzeć:   Łukasz Matłosz z Pigży i Kamila Nowalińska z Pigży – zapowiedź druga oraz Jagoda Struś z Biskupic i Krystian Frątczak z Brąchnowa – zapowiedź pierwsza. Jeśli znane są jakiekolwiek przeszkody istniejące między narzeczonymi,  każdy jest w sumieniu zobowiązany do poinformowania mnie o tym osobiście.

8. Msza św. w tym tygodniu w środę o godz. 16.00 z Nowenną do MBNP