Kościół w Warszewicach

Początek budowy kościoła w Warszewicach datuje się na 25 lutego 2006 roku. Tego dnia powołano specjalny komitet, w skład którego weszli: Mieczysław Kukowski, Bolesław Szczechowski, Andrzej Szatkowski, Zdzisław Głaszcz, Henryk Hermann, Wojciech Bartkowiak, Tadeusz Gąbka i Bogusław Cichocki.

Niecałe trzy miesiące później nastąpiło bardzo ważne wydarzenie dla mieszkańców Warszewice. 3 maja biskup toruński Andrzej Suski wydał dekret, na mocy którego Warszewice zostały przyłączone do parafii Biskupice (wcześniej bowiem należały do parafii Trójcy Świętej w Chełmży). Jak można przeczytać w dekrecie, „powodem kanonicznym jest mniejsza odległość do kościoła parafialnego oraz stały związek duszpasterski ze wspólnotą parafialną w Biskupicach”.

Budowę kościoła oficjalnie rozpoczęto jesienią 2007 roku. 25 września zakupiono wówczas 12 tysięcy cegieł, które zostały złożone na terenie istniejącej dotychczas kaplicy. Po załatwieniu wszystkich formalności, dokumentów i pozwoleń oraz po przeprowadzeniu niezbędnych prac geodezyjnych i porządkowych, dnia 3 października rozpoczęto kopanie fundamentów. Osiem dni później zalane zostały ławy pod budowę kościoła.

Niecałe dwanaście miesięcy później, 27 września 2008 roku, został uroczyćie wmurowany kamień węgielny pod budowę nowego kościoła filialnego, który był darem JE Ks. Kp. Andrzeja Suskiego i osobistego sekretarza ks. kanonika Wojciecha Niedźwieckiego. 24 grudnia tego samego roku w budowlanym kościele odprawiona została historyczna pierwsza Pasterka.

Kilka miesięcy później, 12 marca 2009 roku, założona instalację elektryczną, a w kolejnych tygodniach rozpoczęto tynkowanie w kościele i malowanie ścian unigruntem. Jesienią zaś założono krokwie, dachówki i rynny, wytynkowano zachrystię, ocieplono sufit, założono boazerię, zamontowano okna i parapety. Pod koniec czerwca 2010 roku została rozebrana kaplica. A ostatni etap prac rozpoczęto kilka miesięcy później. Budowa kościoła została zakończona wiosną następnego roku.

25 czerwca 2011 roku ks. biskup Andrzej Suski dokonał uroczystego poświęcenia kościoła filialnego p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszewicach.