Spowiedź św.

Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane
(J 20, 19-23)

Spowiedź święta to sakrament, który przynosi człowiekowi przede wszystkim dwa skutki: pojednania (odpuszczenia grzechów) i pokoju (wewnętrznej łaski, która wprowadza w serce pokój Boży). Podobnej troski jak nasze ciało w kwestii pielęgnacji potrzebuje również nasza dusza – nasze życie duchowe. Dlatego bardzo ważną sporawą pozostaje dla nas troszczenie się o regularną spowiedź oraz korzystanie z niej za każdym razem, gdy popadniemy w grzech ciężki. Zwyczajnym odstępem czasu, który jest dobrą praktyką dla duchowej higieny jest czas jednego miesiąca.

W sakramencie pokuty Bóg przebacza grzechy popełnionych po chrzcie świętym, przez rozgrzeszenie kapłańskie. Sakrament ten nazywany także: sakramentem nawrócenia, spowiedzią świętą lub sakramentem pojednania.