Życzenia pasterskie na Boże Narodzenie

Siostry i Bracia,

„Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom” (Tt 2,11). Słowami św. Pawła Apostoła liturgia na uroczystość Narodzenia Pańskiego określa zwięźle to, co wydarzyło się w Betlejem tamtej cichej i świętej nocy, gdy przyszedł na świat Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, nasz Pan i Zbawca.

Na Jego przyjście ludzkość czekała od zarania swoich dziejów. Od pierwszej obietnicy zbawienia po grzechu pierworodnym. Z ust do ust, z pokolenia na pokolenie przekazywano sobie zapowiedź rozbudzającą wielkie nadzieje. Przyjdzie Odkupiciel, który zmiażdży głowę węża. Wyzwoli ludzi od zła grzechu i śmierci. Nazywano Go najpiękniejszymi imionami: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książe Pokoju. I stało się. Odwieczne Słowo stało się Ciałem i zamieszkało miedzy nami. To wszystko, co było niemożliwe, by osiągnąć Boga, by się z Nim zjednoczyć, by pokonać przepaść, która istniała między Nim i nami – to stało się dostępne przez Chrystusa. On jest pomostem między stworzeniem i Stwórcą, między grzesznikami i najświętszym Bogiem. Jest dla nas Bramą Miłosierdzia, która otwiera przed nami ojcowski dom Boga i życie wieczne.

W tej wierze przeżywamy Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. Ogłaszając Rok Święty Papież Franciszek napisał: „ Bóg przychodzi, aby wybawić nas od słabości, w których żyjemy. Jego pomoc sprawia, że potrafimy dostrzec Jego obecność i odczuć Jego bliskość. Dzień za dniem, dotknięci przez Jego współczucie, możemy również i my być współczujący dla wszystkich” (MV,14). Dlatego chciejmy żyć Rokiem Jubileuszowym w świetle słów Pana: Miłosierni jak Ojciec.

Na radosne święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzymy serdecznie wszystkim, by czułość Boga objawionego w Jezusie Chrystusie wyzwalała w sercach wzajemną miłość do Boga i bliźnich.

Towarzyszymy wam, siostry i bracia, modlitwą i pasterskim błogosławieństwem.

Toruń, Boże Narodzenie – 2015 roku

+ Andrzej Suski

+ Józef Szamocki