Ogłoszenia Duszpasterskie na niedzielę chrztu pańskiego (10 stycznia 2016) – Biskupice

1. Dzisiejszą niedzielą kończymy okres Bożego Narodzenia w liturgii. Pozostawiamy jednak tradycyjnie wystrój Bożonarodzeniowy do 2 lutego.

2. Kolęda:

10 stycznia (niedziela) – od. p. Latuszek do p. Puczkarskich – od 14.00

11 stycznia (poniedziałek) – od. p. Dzieszka do p. Piątkowskich – od. g. 14.00

12 stycznia (wtorek) – p. Stodulskich do p. Urbanowskich – od g. 14.00

od środy kolęda w Warszewicach

3. Składam serdeczne Bóg zapłać za dodatkowe ofiary na remonty: p. Danucie Wiśniewskiej, Ryszardowi i Helenie Walerych, Annie i Mariuszowi Romanowskim, Sabinie i Maciejowi Kardach, Zbigniewowi i Bogumile Cichorackim, Czesławowi i Grzegorzowi Wilińskim, Marii i Romanowi Czarneckim, Franciszkowi i Kazimierze Ludwik, Longinie, Marii i Dariuszowi Syrockim, Patrycji i Rafałowi Jelińskim, Felicji i Feliksowi Pokorskim, Katarzynie , Piotrowi i Teresie Kowalskim, Katarzynie i Rafałowi Grygiel, Teresie, Marcie i Leszkowi Maćkowskim, Magdalenie Antczak, Irenie i Stefanowi Błażejczyk, Dorocie i Sławomirowi Pierzchalskim, Marii i Januszowi Brzoska, Melanii, Elżbiecie i Markowi Gajtkowskim,   Magdalenie i Marcinowi Niebojewskim, Iwonie i Grzegorzowi Kowalskim, Barbarze i Stanisławowi Insadowskim, Mirosławie i Józefowi Rząd, Barbarze i Walentemu Piątkowskim, Ewelinie i Robertowi Łuczak, Teresie i Zbigniewowi Kruk z Rodziną, Joannie, Kazimierze, Markowi i Marianowi Blachowskim, Hannie i Markowi Wiśniewskim, Zenonie i Zygmuntowi Zacharek, Joannie i Zbigniewowi Łuczak, Beacie i Wojciechowi Łuczak, Małgorzacie i Jerzemu Bonieckim, Marii, Alojzemu i Grzegorzowi Przybyszewskim, Marii i Andrzejowi Pawlikowskim, Honoracie i Piotrowi Noworackim! Bóg zapłać za dar serca

4. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy o tej ważnej intencji w swoich prywatnych modlitwach.

5. W przyszłą niedzielę kolekta na WSD w Toruniu. Polecam ją waszej ofiarności.

6. Proszę odebrać kolejny numer Niedzieli. Jest również Jaś dla najmłodszych . Pragnę gorąco zachęcić do lektury czasopism religijnych jako źródła łaski Bożej.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela Chrztu Pańskiego  – 10 stycznia 2015 r.

7.45. Za parafian

10.30. + Stefania i Franciszek Pierzchalscy i Rodzice z obojga stron

12.00. + Kazimierz Piątkowski w 3 rocznicę śmierci

Poniedziałek   (11.01) – godz. 9.30

Za parafian

Wtorek (12.01) – nie będzie Mszy św.

Środa ( 13.01) – godz. 9.30

O zdrowie dla wszystkich chorych z naszej parafii

Czwartek (14. 01) – nie będzie Mszy św.

Piątek (15.01) – godz. 16.30

+Stefania Lewandowska – int. od ZP „Rzymkowscy”

Sobota (16.01)   godz. 9.00

O Boże Miłosierdzie dla tych z naszej parafii, którzy nie uczęszczają na niedzielną Eucharystię

II Niedziela zwykła – 17 stycznia 2016 r.

7.45. O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i szczęśliwą operację dla Haliny

10.30. + Konstanty, Ryszard, Leszek, Agnieszka, Rodzice i zm. z rodziny Gajewskich oraz +Monika i Tadeusz Skonieczni

12.00. + Józef Jeliński w 1 rocznicę śmierci