Ogłoszenia Duszpasterskie na IV niedzielę zwykłą (31 stycznia 2016) – Warszewice

1. We wtorek Święto Ofiarowania Pańskiego –  obchodzone jako Dzień Życia Konsekrowanego. Kolekta tradycyjnie przeznaczona  dla Sióstr Karmelitanek w Łasinie. Polecam tę intencję waszej ofiarności! Msza św. o godz. 16.00.

2. W tym tygodniu przypadają dni Eucharystyczne – w  I czwartek będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.

3. W I piątek  okazja do spowiedzi św. i Adoracji Najświętszego Sakramentu  od  godz.16.45 – po spowiedzi  Msza św.

4. W I piątek odwiedzę naszych chorych z posługą sakramentalną – początek od godz. 8.30.

5. Polecam kolejny numer Niedzieli i Jasia. Niech lektura czasopism katolickich podtrzymuje naszą nadzieję, rozpala wiarę i miłość!