Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada 2016) – Biskupice

1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą Roku Kościelnego. Po mszy św. o godz. 12.00 wystawienie Najświętszego  Sakramentu i odmówienie aktu poświęcenia się J. Ch. Królowi Wszechświata i zamknięcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia!

2. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary  w ramach naszej kolekty gospodarczej. Dziękuję za ofiarność!

3. We wtorek przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję p. Marzannie Piórkowskiej oraz Hani i Kamili Pierzchalskim wraz z naszymi scholami za prowadzenie śpiewu w naszych kościołach. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły. Niech opieka i wstawiennictwo św. Cecylii wyprasza Wam potrzebne łaski.

4. We wtorek na godz. 19.15 zapraszam na spotkanie do plebanii Członków Rad Parafialnych.

5. Proszę odebrać kolejny numer Niedzieli i Jasia. Niech ta dobra lektura umocni naszą wzajemną miłość!

6. W środę o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie osoby zapisane i chętne- także z po za parafii –  na wyjazd do Grecji. Proszę o przyniesienie 100 euro, oraz numer pesel i dokładny adres zamieszkania.

7. W piątek o godz. 19.30 spotkanie KSM-u. a o godz. 20.15 zapraszam na Apel Jasnogórski – abyśmy mogli dobrze wejść razem z Maryją w Adwent.

8. W sobotę zapraszam do salki młodzież z KSM-u, lektorów i ministrantów, scholę i Kółko misyjne na zabawę Andrzejkową od godz. 17.00

8. Bardzo serdecznie dziękuję p. Tomaszowi Młotkowskiemu za naprawienie nagłośnienia. Bóg zapłać za poświęcony czas i środki.

9. Za tydzień rozpoczniemy Adwent- czas przygotowania do Bożego Narodzenia, i nowy Rok Liturgiczny. Wszystkich proszę o przygotowanie lampionów! Od przyszłej niedzieli będą w sprzedaży Świece Caritasu na nasze wigilijne stoły.

10. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i KSM-u Radzie Sołeckiej z Brąchnowa z p. Adamem na czele za udostępnienie świetlicy oraz nagłośnienia, Paniom z KGW w Brąchnowie za przygotowanie ciepłego posiłku dla młodzieży oraz p. Agacie i Marcinowi Banasikom za ofiarowane napoje na spotkanie KSM-u,  a p. Marzannie za oprawę muzyczną uroczystości. Bóg zapłać wszystkim za dar serca!                        

11. Wspólnota Żywego Różańca wyszła z inicjatywą odmawiania wspólnotowego Różańca przed Mszą św. w każdą środę . Do wystawionego koszyka przy obrazie MB Częstochowskiej będzie można wkładać karteczki z intencjami, które włączymy do modlitwy. Niech to również zachęta dla wszystkich, abyśmy odmawiali Różaniec, o który prosi Pan Bóg przez Maryję.

INTENCJE  MSZALNE

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20 listopada 2016  

  7.45. + Alfons Brzoska  i Rodzice z obojga stron

10.30. + Leon Blachowski i Rodzice z obojga stron

12.00. + Edward Syrocki

Poniedziałek (21.11)godz. 16.00

+Bernard Gajtkowski

Wtorek ( 22.11)  – godz. 16.00 

O bł. Boże dla p. Marzanny, Kamili, Hani i śpiewających w naszych scholach

Środa (23.11) godz. 16.00

+ Maria i Jan Kozimor

Czwartek (24.11)godz. 17.00

+ Grzegorz Blachowski w dniu urodzin i zm. z rodziny Blachowskich

Piątek (25.11) – godz. 17.00

Za parafian

Sobota (26.11) – godz. 17.00

Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB Królowej Różańca św. dla p. Melanii Gajtkowskiej z okazji 80-tej rocznicy urodzin

I  Niedziela Adwentu – 27 listopada 2016 r.

  7.45. + Leszek w 6 rocznicę śmierci i Stanisław Zegan

10.30. + Marcin i Waldemar Syroccy

12.00. + Józefina Witkowska w 1 rocznicę śmierci