Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada 2016) – Warszewice

1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą Roku Kościelnego. Po mszy św. odmówienie aktu poświęcenia się J.Ch. Królowi Wszechświata i zamknięcie Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia!

2. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary  w ramach naszej kolekty gospodarczej. Dziękuję za ofiarność!

3. We wtorek przypada wspomnienie liturgiczne św. Cecylii – patronki śpiewu kościelnego. Przy tej okazji bardzo serdecznie dziękuję p. Marzannie Piórkowskiej oraz Hani i Kamili Pierzchalskim wraz z naszymi scholami za prowadzenie śpiewu w naszych kościołach. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły. Niech opieka i wstawiennictwo św. Cecylii wyprasza Wam potrzebne łaski.

4. We wtorek na godz. 19.15 zapraszam na spotkanie do plebanii Członków Rad Parafialnych.

5. Polecam kolejny numer Niedzieli i Jasia. Niech ta dobra lektura umocni naszą wzajemną miłość!

6. W środę o godz. 19.00 zapraszam na spotkanie osoby zapisane i chętne – także z po za parafii – na wyjazd do Grecji. Proszę o przyniesienie 100 euro, oraz numer pesel i dokładny adres zamieszkania.

7. W sobotę zapraszam do naszej salki w Biskupicach młodzież z KSM-u, lektorów i ministrantów, scholę i Kółko misyjne na zabawę Andrzejkową od godz. 17.00

8. Za tydzień rozpoczniemy Adwent- czas przygotowania do Bożego Narodzenia, i nowy Rok Liturgiczny.  Wszystkich proszę o przygotowanie lampionów! Od przyszłej niedzieli będą w sprzedaży Świece Caritasu na nasze wigilijne stoły.

9. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i KSM- Radzie Sołeckiej z Brąchnowa z p. Adamem na czele za udostępnienie świetlicy oraz nagłośnienia, Paniom z KGW w Brąchnowie za przygotowanie ciepłego posiłku dla młodzieży oraz p. Agacie i Marcinowi Banasikom za ofiarowane napoje na spotkanie KSM-u, a p. Marzannie za oprawę muzyczną uroczystości. Bóg zapłać wszystkim za dar serca!                        

10. Wspólnota Żywego Różańca wyszła z inicjatywą odmawiania wspólnotowego Różańca przed Mszą św. w każdą środę . Do wystawionego koszyka przy obrazie MB Częstochowskiej będzie można wkładać karteczki z intencjami, które włączymy do modlitwy. Jest to również zachęta dla wszystkich, abyśmy odmawiali Różaniec, o który prosi Pan Bóg przez Maryję. W Warszewicach ten Różaniec będzie raz w miesiącu ponieważ jest tylko jedna Róża. Mam nadzieję, że powstanie  druga, abyśmy wzrastali duchowo!

11. W tym tygodniu msza św. w piątek o godz. 16.00.