Ogłoszenia duszpasterskie na XIV niedzielę zwykłą (9 lipca 2017) – Warszewice

1. Bardzo serdecznie dziękuję  p. Krzysztofowi Kępskiemu,  oraz p. Kamili i Hannie Pierzchalskim  za opiekę nad dziećmi i młodzieżą podczas wyjazdu do Zakopanego.  Szczególne podziękowania kieruję do p. Janusza Brzoski, który jak co roku napisał projekty pozyskując w ten sposób fundusze na wyjazd. Bóg zapłać za poświęcony czas i siły!

2. We wtorek przypada święto św. Benedykta – patrona Europy. Prośmy za jego przyczyną, aby Europa wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni.

3. W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, z góry bardzo serdecznie dziękuję za ofiarność!

4. Polecam  kolejny numer Niedzieli.  Zachęcam do czytania prasy katolickiej , aby nabierać Bożego Ducha.

5. Msza św. w tym tygodniu w środę o godz. 18.00