Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV niedzielę zwykłą (17 września 2017) – Warszewice

1. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na WSD w Toruniu.

2. Dziś o godz. 12.00 suma odpustowa w Siemoniu i w Górsku.

3. Dzisiejsza niedziela to  w Polsce  Dzień Środków Społecznego przekazu. Prośmy Pana o dar mądrego i uczciwego korzystania z tej potężnej siły oddziaływania na ludzką myśl i postawę. Módlmy się również w intencji mediów katolickich o ich rozwój i skuteczną ewangelizację!

4. Dziś rozpoczynamy również Tydzień Wychowania czyli szczególne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

5. Polecam  kolejny numer Niedzieli. Zachęcam do lektury  czasopism religijnych, aby nie ustawać w drodze do świętości.

6. W środę po Mszy św. spotkanie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.

7. W piątek po Mszy św. obowiązkowe spotkanie ministrantów i kandydatów na ministranta oraz lektorów i kandydatów na lektora.

8. W poniedziałek przypada święto św. Stanisława Kostki patrona Polski. W czwartek  przypada święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, a w sobotę św. Ojca Pio.

9. W czwartek   o godz. 17.00 próba scholii. Zapraszam do śpiewania kolejne osoby, aby schola rozrastała się i śpiewała na chwałę Pana Boga!  O godz. 19.00 spotkanie KSM-u.

10. W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, z góry Bóg zapłać za ofiarność.

11. Msze św. w tym tygodniu w środę i piątek o godz. 18.00