Adoracja Najświętszego Sakramentu

Poniżej zamieszczamy plan zbliżającej się adoracji Najświętszego Sakramentu w naszej parafii.

Biskupice, środa 12.09.2018, środa –  12.09.2018r.

godz. 18.00 – Uroczysta Msza św. na rozpoczęcie adoracji

19.00 – 20.00 – KSM, ministranci i lektorzy

20.00 – 21.00 – Biskupice pod Łubiankę i pod  Wymysłowo

21.00 – 22.00 – Biskupice Kozielec

22.00 – 23.00 – Biskupice pod Warszewice

23.00 – 24.00 – Rada parafialna

24.00 – 1.00 –  Biskupice wieś strona kościoła

1.00 – 2.00 – Biskupice wieś strona szkoły

2.00  – 3.00 – Biskupice pod Pigżę

3.00 – 4.00 – Brąchnowo droga pod Brąchnówko

4.00 – 5.00 – Brąchnowo Lisi Ogon

5.00 – 6.00 – Brąchnowo – Parchatka

6.00 – 7.00 – Brąchnowo – centrum

7.00 – 8.00 –  Róże Różańcowe z Brąchnowa

8.00 – 15.00adoracja w Warszewicach

15.00 – 16.00 – Biskupice

16.00 – 17.00 – Brąchnowo

17.00 – Uroczysta Msza św. na zakończenie  adoracji

Warszewice, Czwartek  –  13.09.2018 r.

Godz.   8.00 – 9.00 – od p. Biel do Szkoły

9.00 – 10.00 –  ul. Ks. Groszkowskiego numery parzyste

10.00 – 11.00 – ul. Ks. Groszkowskiego numery  nieparzyste

11.00 – 12.00 – Mieszkańcy nowych  bloków

12.00 – 13.00 – Mieszkańcy starych bloków i pod Wymysłowo

13.00 – 14.00 – Zawiszówka

14.00 – 15.00 – Żywy Różaniec