Ogłoszenia duszpasterskie na XIV niedzielę zwykłą (7 lipca 2019) – Biskupice

1. Jutro o godz. 7.30 wyjeżdżamy z dziećmi i młodzieżą do Zakopanego. Proszę o zabranie ze sobą legitymacji szkolnych. Zastępował mnie będzie ks. Andrzej. Autobus w Warszewicach będzie o godz. 7.20.

2. W czwartek przypada święto św. Benedykta – patrona Europy. Prośmy za jego przyczyną, aby Europa wróciła do swoich chrześcijańskich korzeni.

3. W przyszłą niedzielę nasza kolekta gospodarcza, z góry bardzo serdecznie dziękuję za ofiarność!

4. Polecam kolejny numer Niedzieli.  Zachęcam do czytania prasy katolickiej , aby nabierać Bożego Ducha.

5. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przygotowali, przeprowadzili i wzięli udział w naszym festynie z okazji dorocznego odpustu. Dziękuję p. Sołtysowi Bolesławowi wraz z Radą Sołecką, dziękuję Paniom z KGW w Warszewicach, również za wspaniałe ugoszczenie Księży i zaproszonych Gości obiadem odpustowym. Bóg zapłać za oświęcony czas i siły. Dziękuję p. Lidii i Piotrowi Kurek za ofiarę na organy. Zebraliśmy w sumie 1750 zł., które wpłaciłem na konto gdzie zgromadziliśmy już ponad 23 tyś. zł. Bóg zapłać wszystkim za wspaniałą zabawę i wszelkie wniesione dobro.

6. W Hartowcu odbędą się Diecezjalne Dni Młodzieży w dniach 18 – 21 lipca. Zachęcam młodzież do uczestnictwa.

7. Intencja dla Czcicieli NSPJ – modlimy się w intencji dzieci i młodzieży prosząc o błogosławieństwo Boże i bezpieczeństwo na czas wakacji.

8. Nasz odpust parafialny odbędzie się w niedzielę 21 lipca, a festyn w sobotę 27 lipca od godz. 17.00.

9. W zakrystii możemy zakupić książki z kazaniami i myślami ks. Józefa, które głosił również w Warszewicach.                            

Intencje Mszalne

XIV Niedziela zwykła   –  7  lipca  2019 r.

godz. 9.15: 1. +Kazimierz Zakrzewski oraz Aleksy Chmura, 2. Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla p. Adeli Szatkowskiej  z okazji 96 rocznicy urodzin

Środa (10.07)

godz. 18.00. + Barbara Rychcik w miesiąc po śmierci

XV Niedziela zwykła   –  14  lipca  2019 r.

godz. 9.15. + Tomasz Łuczak w 6. rocznicę śmierci