Ogłoszenia duszpasterskie na XXIV niedzielę zwykłą (15 września 2019) – Warszewice

1. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary w ramach naszej kolekty gospodarczej. Dziękuję serdecznie za ofiarność.

2. Dziś o godz. 12.00 suma odpustowa w Siemoniu i w Górsku.

3. Dzisiejsza niedziela to  w Polsce  Dzień Środków Społecznego Przekazu. Prośmy Pana o dar mądrego i uczciwego korzystania z tej potężnej siły oddziaływania na ludzką myśl i postawę. Módlmy się również w intencji mediów katolickich o ich rozwój i skuteczną ewangelizację!

4. Dziś rozpoczynamy również Tydzień Wychowania czyli szczególne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

5. Polecam  kolejny numer Niedzieli. Zachęcam do lektury  czasopism religijnych, aby nie ustawać w drodze do świętości.

6. W środę przypada święto św. Stanisława Kostki patrona Polski szczególnie dzieci  i młodzieży. W sobotę natomiast  przypada święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.

7. We wtorek na godz. 19.00 do salki  w Plebanii zapraszam na powakacyjne spotkanie Kółka Biblijnego.

8. W piątek   o godz. 19.30  spotkanie KSM – u. Zapraszam młodzież, która jeszcze nie uczestniczyła w spotkaniach. Rodziców proszę o przypomnienie i zachętę.

9. Wszystkim, którzy uczestniczyli  w 24 – ro godzinnej  adoracji Najświętszego Sakramentu wyrażam wdzięczność i uznanie za postawę żywej wiary, a pozostałych serdecznie zachęcam by pamiętali, że „jak Kuba Bogu tak Bóg Kubie”.

Intencje Mszalne

XXIV Niedziela zwykła – 15   września  2019 r.

godz. 9.15. + Zygmunt Starzyk z okazji urodzin oraz Rodzice z obojga stron

Środa ( 18.09) – godz. 18.00

O łaskę wiary i miłości dla całej Parafii – szczególnie dla dzieci i młodzieży oraz opiekę św. Stanisława Kostki nad dziećmi  i młodzieżą

Piątek  ( 20.09) – godz. 18.00

+Zygmunt i Bogumiłę Kukowskich w rocznicę śmierci

XXV Niedziela zwykła – 22 września  2019 r.

godz. 9.15 – Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze bł. Boże i opiekę MB dla p. Sabiny Sołtysiak  w  85. rocznicę urodzin