Nie więcej niż pięć osób!

Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i kościelnych w liturgii (niedzielnej, świątecznej, obrzędowej i w dni powszednie) nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób (nie licząc posługujących). W praktyce oznacza to, że w Eucharystii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby związane z intencją danej Mszy Świętej i to tylko w ilości do 5-ciu.