Wskazania pastoralne dotyczące obchodów Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego

WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z wprowadzeniem Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca br. nowych zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii oraz w nawiązaniu do Dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br. oraz Noty Kongregacji z dnia 26 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. Kuria Diecezjalna Toruńska zaleca, co następuje:

Wskazania ogólne

  1. W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy sprawować tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Tę wyjątkowo trudną decyzję podejmujemy, by nie doprowadzić do bolesnej dla kapłanów i wiernych konieczności wypraszania wiernych z kościoła dla zachowania obowiązujących przepisów władz państwowych, co do dozwolonej liczby uczestników. Zachęca się, by wyjaśnić wiernym, że decyzja ta jest bolesna dla kapłanów i zdajemy sobie sprawę, że napawa bólem także parafian. Jest to czas cierpienia wszystkich dzieci Kościoła, który wspiera działania na rzecz wygaszenia epidemii. Poza tym kościoły powinny być otwarte.
  2. Liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy sprawować przy zaangażowaniu jak najmniejszej liczby posługujących, nie licząc kapłana/kapłanów.
  3. Obrzędy Triduum Paschalnego mogą być sprawowane w Seminarium Duchownym, klasztorach i wspólnotach zakonnych.
  4. Proboszczów parafii zachęcamy do organizowania transmisji obchodów Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego w parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą.
  5. Liturgia, nawet bez udziału wiernych zawsze jest modlitwą całego Kościoła. W miarę możliwości zadbajmy o to, by liturgia Niedzieli Palmowej, Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego, mimo trudnych warunków, była godna i piękna w swojej prostocie.