Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawa i Niedziele Wielkanocne

1/  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca br., w par. 9, ust. 3 stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) do odwołania, w sprawowanym kulcie religijnym i uroczystościach pogrzebowych może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zaleca się, by powiadomić o tym wiernych, ale zachęcić także do skorzystania z dyspensy Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo.

  • W wypadku zmiany Rozporządzenia lub wydania innych przepisów przez władze cywilne, określających dopuszczalną ilość uczestników w sprawowanym kulcie, należy stosować się do ich zapisów.
  • W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie organizuje procesji rezurekcyjnej, a w Oktawę Wielkanocną i Niedziele Wielkanocne procesji wielkanocnych (do odwołania).
  • Na Mszach Świętych nie należy stosować aspersji oraz zrezygnować z wszystkich obrzędów błogosławieństw z użyciem wody święconej.
  • Przypominamy zalecenie, aby kościoły w ciągu dnia pozostawały otwarte.

Do odwołania obowiązują wszystkie dotychczasowe zarządzenia wydane przez Kurię Diecezjalną Toruńską związane z epidemią koronawirusa.

 

bp Józef Szamocki
Wikariusz Generalny