Więcej osób na pogrzebach

Znowelizowane rozporządzenie określa, że w uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu od 20 kwietnia do odwołania może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.