Ksiądz Wiktor Ostrowski – nasz nowy proboszcz

Ks. Wiktor Ostrowski urodził się 19. maja 1975 r. w Brodnicy jako drugie z czworga dzieci Józefa i Haliny Ostrowskich. Ochrzczony został 15. lipca 1975 r. w Kościele Parafialnym Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Pokrzydowie.

ksiadz_biskupice

Uczęszczał do następujących szkół: w latach 1982-1984 do Szkoły Podstawowej w Jajkowie; z uwagi na przeprowadzkę rodziny ze Świecia nad Drwęcą do Pokrzydowa, dalsze lata edukacji odbył w Szkole Podstawowej w Pokrzydowie;  w latach 1990-1994 uczęszczał do I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy do klasy o profilu matematyczno-fizycznym; po zdaniu egzaminów maturalnych  w latach 1994-2000 był alumnem w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Dnia 17. czerwca 2000 roku przyjął w Katedrze Toruńskiej  święcenia kapłańskie z rąk ks. bpa Andrzeja Wojciecha Suskiego. Następnego dnia odprawił Mszę Świętą Prymicyjną w Kościele Parafialnym w Pokrzydowie. Swą posługę kapłańską rozpoczął w dniu 1. lipca 2000 roku w Parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie. Kolejne miejsca posługi duszpasterskiej oraz katechetycznej ks. Wiktora to: Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Chełmnie, Parafia p.w. Chrystusa Króla i MB Nieustającej Pomocy w Jabłonowie Pomorskim, Parafia  p.w. św. Andrzeja Boboli w Grudziądzu – Mniszku, Parafia p.w. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu, Parafia p.w. Chrystusa Króla w Toruniu.

Od września 2009 roku otrzymał zgodę ks. bpa Andrzeja Suskiego do pracy duszpasterskiej wśród Polonii  w Anglii i Walii będąc asystentem w parafiach Lokalnych Polskich Misji Katolickich  w Leeds i Cardiff. Od września 2012 roku do 12 lipca 2020 roku, z nominacji ks. prałata Stefana Wylężka, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, pełnił funkcję proboszcza w Lokalnej Parafii Polskiej Misji Katolickiej w Telford – Stafford związanej z duszpasterstwem i sprawowaniem niedzielnych Mszy Świętych  w języku polskim  w Telford, Stafford i Shrewsbury.

3 kwietnia 2019 roku na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu obronił pracę doktorską z zakresu patrologii  pt.: Recepcja patrystycznej argumentacji teologii diwinizacji człowieka w nauczaniu  św. Jana Pawła II. Po powrocie, po blisko 11 latach emigracji, do swej macierzystej diecezji w Polsce – Diecezji Toruńskiej – ks. bp Wiesław Śmigiel od dnia 19 lipca 2020 roku ustanowił go proboszczem Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Marii Magdaleny w Biskupicach koło Torunia.