Apel środowiska medycznego w sprawie osocza ozdrowieńców Covid-19

Chcemy prosić osoby, które PRZECHOROWAŁY COVID-19, ZOSTAŁY UZNANE ZA WYLECZONE i czują się dobrze, aby zechciały oddać osocze własnej krwi dla ciężko chorych.

Osocze krwi osób, które przechorowały COVID 19 i wyzdrowiały jest BEZCENNYM LEKIEM, który działa niemal natychmiastowo i to u osób, u których w zasadzie nie można nic z ludzkiego punktu widzenia zrobić. Ten lek jest po prostu bezcenny i wiadomość o możliwości niesienia takiej pomocy jest ciągle znikoma wśród społeczeństwa.

Kto może być dawcą osocza?

Wszystkie osoby, które spełniają kryteria kwalifikacji określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2017 r. w sprawie warunków pobierania krwi od kandydatów na dawców krwi i dawców krwi (Dz.U. 2017 poz. 1741).

1. Przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe.

2. Są obecnie uznane za zdrowe, czyli:

– od dnia wykonania ostatniego badania (2 kolejne ujemne badania) na obecność materiału genetycznego wirusa (badanie wymazu z nosogardzieli metodą RT-PCR) minęło 14 dni,

– lub przebyły potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i minęło co najmniej 28 dni od zakończenia izolacji (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR),

– lub miały stwierdzone przeciwciała anty-SARS-CoV-2 i nigdy nie miały objawów COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał (bez wykonywania badań kontrolnych metodą PCR).

3. Są w wieku 18-60 lat.

4. Nie otrzymały w przeszłości transfuzji krwi lub jej składników.

Jak pobieramy osocze?

Najkorzystniejsze jest trzykrotnie pobranie po 600 ml osocza – zabieg wykonuje się metodą plazmaferezy i przeprowadzamy go w tygodniowych odstępach. Jeśli z jakiegoś powodu nie można pobrać osocza w taki sposób możemy pobrać 450 ml krwi pełnej, z której otrzymamy ok. 220-230 ml osocza.

Zabiegi wykonujemy w RCKiK w Bydgoszczy od poniedziałku do soboty oraz w Terenowych Oddziałach w: Brodnicy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu i Włocławku – zgodnie z harmonogramem otwarcia oddziałów.

Kontakt:

Dane kontaktowe dedykowane dla osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 i zostały uznane za zdrowe:

Adres e-mail:

lekarz@rckik-bydgoszcz.com.pl

Terenowy Oddział:

Toruń, ul. Gagarina 212-216
e-mail: torun@rckik-bydgoszcz.com.pl
tel. (056) 570 587 214