Dekret o Roku Świętego Józefa w Diecezji Toruńskiej

Decyzją Ojca Świętego Franciszka rok 2021 jest obchodzony w Kościele powszechnym jako Rok Jubileuszowy na cześć Świętego Józefa. W odpowiedzi na to wezwanie, kościoły w Diecezji Toruńskiej, którym patronuje św. Józef ustanawiam kościołami stacyjnymi. Są to:

 • kościół parafialny pw. św. Józefa w Chełmnie,

 • kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu,

 • kościół parafialny pw. św. Józefa w Toruniu,

 • kościół parafialny pw. św. Józefa w Turznicach.

W związku z Rokiem Świętego Józefa Stolica Apostolska udziela łaski odpustu zupełnego za:

 • półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej,

 • udział w dniu skupienia, które zawiera rozważanie o św. Józefie,

 • spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,

 • odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,

 • codzienne powierzenie działalności (pracy) opiece św. Józefa,

 • modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy (bezrobotnych),

 • odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu, lub innej modlitwy w intencji prześladowanych chrześcijan,

 • modlitwę do św. Józefa – w dniach: uroczystość św. Józefa (19 marca), wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika (1 maja) i w święto Świętej Rodziny,

 • odmówienie modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze i chore, które nie mogą wyjść z domu. Dotyczy to również osób umierających.

Ponadto zachęcam do uważnej lektury Listu Apostolskiego papieża Franciszka Patris Corde oraz proszę, by w każdą środę, w Roku Świętego Józefa, w kościołach i kaplicach w Diecezji Toruńskiej była odmawiana Litania do św. Józefa. Niech Rok Świętego Józefa stanie się czasem modlitwy za Kościół, diecezję, parafię i rodziny. Prośmy św. Józefa o łaskę nad łaskami: o nasze nawrócenie.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z postanowieniem Ojca Świętego Franciszka wszyscy spowiednicy posiadają upoważnienie do zwalniania z ekskomuniki latae sententiae, zaciągniętej za popełnione przestępstwo aborcji (kan. 1398 KPK; zob. pkt 12 Listu Apostolskiego papieża Franciszka Misericordia et Misera z dnia 20 listopada 2016 roku).

Toruń, dnia 25 stycznia 2021 r.

bp Wiesław Śmigiel
Biskup Toruński