Pieśni na peregrynację obrazu Świętej Rodziny

1/
RODZINO ŚWIĘTA, PROSZĘ, BĄDŹ W ŻYCIU MYM PRZYKŁADEM,
NIECH ZA TWYM IDĘ ŚLADEM Z RODZINĄ CAŁĄ MĄ.
TY SPRAW, BYŚMY W POKOJU, W JEDNOŚCI ZGODNIE ŻYLI,
OD CIEBIE SIĘ UCZYLI PRACOWAĆ, MODLIĆ SIĘ.
Z POKORĄ NIECH TU ZNOSIM, SWE KRZYŻE. TRUDY, ZNOJE,
NIECH NAM CIERPIENIA TWOJE GŁĘBOKO W DUSZY TKWIĄ.

2/
RODZINĄ BOŻĄ JESTEŚMY, BŁOGOSŁAW, JEZU, PRACĘ I SNY.
DAJ ZGODĘ, BLASK MIŁOŚCI TWEJ. STRZEŹ, BROŃ I KRÓLUJ W RODZINIE TWEJ.
KTO SIĘ UNIŻY JAK DZIECIĘ, KTO ZŁOŻY W BOGU NADZIEJĘ SWĄ,
TEN W SERCU BOŻY POKÓJ MA, I WSZĘDZIE ZNAJDZIE RODZINNY DOM.
RODZINĄ BOŻĄ JESTEŚMY, NIKT NIE JEST OBCY, KAŻDY NAM BRAT.
DAJ, JEZU, NAM ZROZUMIEĆ TO, ŻE TRZEBA DOBREM ZWYCIĘŻYĆ ZŁO.

3/
WŚRÓD LICZNYCH DRÓG CZŁOWIECZYCH, JEDNA JEST TYLKO PRAWDZIWA.
KTO NAM POKAŻE TĘ DROGĘ, KTO POWIE, JAK SIĘ NAZYWA?
REF: TYLKO ON, TYLKO ON, UBOGI CIEŚLA Z NAZARETU.
TYLKO ON, TYLKO ON, ON DOPROWADZI NAS DO CELU.
BÓG BĘDZIE NAM PRZEWODNIKIEM, ON POPROWADZI NAS W DROGĘ.
ON ZAOPATRZY NAS W POKARM, ON PODA SPRAGNIONYM WODĘ!
REF: TYLKO ON, TYLKO ON, UBOGI CIEŚLA Z NAZARETU.
TYLKO ON, TYLKO ON, ON DOPROWADZI NAS DO CELU.
NIEŁATWA TO BĘDZIE WĘDRÓWKA, I NIE USŁANA RÓŻAMI.
DOJDZIEMY JEDNAK NA PEWNO, GDY CHRYSTUS BĘDZIE SZEDŁ Z NAMI.
REF: TYLKO ON, TYLKO ON, UBOGI CIEŚLA Z NAZARETU.
TYLKO ON, TYLKO ON, ON DOPROWADZI NAS DO CELU.