Odwołanie dyspensy

Poniżej zamieszczamy dekret ks. biskupa Wiesława Śmigla o odwołaniu dyspensy.