Ogłoszenia duszpasterskie Warszewice I Niedziela Wielkiego Postu 6 marca 2022 r.

Wojewódzki Inspektor Sanitarny oraz Kuria Diecezjalna Toruńska przypomina, że w dalszym ciągu przeżywając czas pandemii koronawirusa „w kościołach i kaplicach do odwołania istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa z wyłączeniem kapłanów sprawujących kult (Dz. U. z 2020 r., poz. 1066 §16 ust. 8)”.

Po Mszach św. w dzisiejszą niedzielę odbywa się kolejna zbiórka dodatkowa dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Bóg zapłać za złożone ofiary.

Przy wyjściu wyłożony jest plan parafialnych rekolekcji wielkopostnych – misji ewangelizacyjnych po 11 latach od poprzednich, które rozpoczną się od niedzieli 20 marca.

Gorzkie Żale śpiewane są po niedzielnych Mszach świętych.

Kandydatów przygotowujących się do bierzmowania, w ramach spotkania formacyjnego, zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem o Męce Pańskiej do kościoła w Biskupicach dziś na 12.45.

Zapraszam na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek na 18.30.

W przyszłą niedzielę po Mszach odbędzie się zbiórka dodatkowa na pomoc misjom katolickim.

Dziękuję Paniom Dekoratorkom za wielkopostny wystrój kościoła. Bóg zapłać.

Wszystkim solenizantom przeżywającym w tym tygodniu swoje imieniny i urodziny życzę obfitości Bożych łask.

INTENCJE  MSZALNE

WARSZEWICE

 

6 marca 2022 – I Niedziela Wielkiego Postu

9.15 – śp. Helena, Stanisław i Kazimierz Bartkowiak

Gorzkie Żale

W kościele w Biskupicach: 12.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym

z obecnością kandydatów przygotowujących się do bierzmowania

9 marca 2022  – Środa

18.00– śp. Urszula Szarek oraz śp. Maria Szczechowska z okazji urodzin

11 marca 2022 – Piątek

18.00 – śp. Henryk Zieliński z okazji 4 rocznicy śmierci

18.30 – Droga Krzyżowa

13 marca 2022 – II Niedziela Wielkiego Postu

9.15 – śp. Jolanta Talarek z okazji 18 rocznicy śmierci

oraz śp. Jan Ochnio z okazji 18 rocznicy śmierci

Gorzkie Żale