WARSZEWICE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I INTENCJE MSZALNE

XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

26 LISTOPADA 2023 ROKU

Dziękuję za ofiary w wysokości 820 zł zeszłoniedzielnej kolekty gospodarczej przeznaczonej na bieżące opłaty. Bóg zapłać za złożone ofiary.

W piątek, 1 grudnia, przypada pierwszy piątek miesiąca. Tego dnia zapraszam na wystawienie Najświętszego Sakramentu oraz możliwość skorzystania ze spowiedzi – od godz. 16.15, a na 17.00 – na Mszę świętą.

Kandydatów do bierzmowania zapraszam na kolejne spotkanie formacyjne w przyszłą niedzielę, 3 grudnia, na godz. 13.00.

Od przyszłej niedzieli będzie możliwość nabycia przy wyjściu z kościoła świec Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w cenie: świeca duża ozdobna – 25 zł, świeca duża – 20 zł, świeca mała – 10 zł.

Od przyszłej niedzieli, 3 grudnia, I Niedzieli Adwentu, po Mszy można będzie nabywać poświęcone opłatki wigilijne u pani Grażyny Bartkowiak w zakrystii lub w jej domu.

Proszę, aby pomnikowe kwiaty z ziemią bez doniczek z Cmentarza Parafialnego w Biskupicach kłaść przy murze przy białym pojemniku na śmieci.

Przy wyjściu włożone są formularze na wypominki roczne, które przemodlane będą przed niedzielnymi Mszami świętymi o 9.15 od przyszłej niedzieli, 3 grudnia. Wypełnione formularze wypominkowe proszę przekazywać bezpośrednio do mnie. Bóg zapłać za złożone ofiary w wysokości intencji mszalnej na sfinansowanie projektu otynkowania kościoła i monitoringu na biskupickim cmentarzu.

Osoby zainteresowane wyjazdem indywidualnym, ale z zapewnionymi biletami wejściowymi, na uroczystości rocznicowe Radia Maryja i Telewizji Trwam w sobotę, 2 grudnia, proszone są o skontaktowanie się z p. Elżbietą Becker z Przeczna. Numer kontaktowy dostępny jest w zakrystii.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informuję, że: Na terenie wokół nieruchomości należących do kościoła i cmentarz w Biskupicach zainstalowany jest monitoring wizyjny. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny, ul. Kościelna 19, Biskupice 87-152 Łubianka. Parafia nie zdecydowała się na powołanie Inspektora Danych Osobowych. Jednakże w razie jakichkolwiek pytań odnośnie przetwarzana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt: telefon: 56 678 86 01 lub 780123 886. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób i mienia. Monitoring obejmuje teren wokół kościoła, cmentarz, wejście do plebani ul. Kościelna 19, teren wokół i wejście stara plebania ul. Kościelna 38 w Biskupicach, oraz przyległy parking. Zapisy z monitoringu będą przechowywane przez okres 21 dni i 30 dni (szczegóły zawiera Regulamin Monitoringu). Regulamin monitoringu dostępny w plebanii Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Marii Magdaleny, ul. Kościelna 19, Biskupice 87-152 Łubianka.

Skorzystać ze spowiedzi można w środy i piątki na 15 minut przed nabożeństwami, kiedy sprawowane są Msze wieczorne.

Wszystkim solenizantom przeżywającym w tym tygodniu swoje imieniny i urodziny życzę obfitości Bożych łask.

INTENCJE MSZALNE

26 listopada 2023 – XXXIV Niedziela Zwykła

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

9.15 – Za śp. Teresę i Aleksego Chmura, za śp. Ewę Santorek oraz za śp. Kazimierza Zakrzewskiego

29 listopada 2023 – Środa

18.10 – Nowenna

18.15 – Msza: Za śp. Mieczysława Muszytowskiego w 1 miesiąc po śmierci i pogrzebie oraz za śp. Kazimierza Królik – Msza popogrzebowa

1 grudnia 2023 – Piątek – Pierwszy Piątek Miesiąca

17.45 – Wystawienie Najświętszego Sakramentu i spowiedź

18.15 – Za śp. Jadwigę i Czesława Gładkowskich

3 grudnia 2023 – I Niedziela Adwentu

9.15 – Za śp. Henryka Ochnio z okazji 2 rocznicy śmierci oraz za zmarłych rodziców Janinę i Kazimierza Ochnio

Kościół w Biskupicach: 13.00 – Spotkanie formacyjne dla kandydatów do bierzmowania