Ogłoszenia duszpasterskie na II niedzielę zwykłą (20 stycznia 2019)

1. Serdeczne Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na WSD w Toruniu. W każdą środę klerycy modlą się za wszystkich ofiarodawców.

2. W  dniach  18 – 25 stycznia przeżywamy Tydzień Powszechnej  Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Dzisiejsza niedziela jest również Światowym Dniem Migranta i Uchodźcy. W tej tak aktualnej i trudnej sprawie módlmy się gorliwie wszyscy. [Czytaj dalej]

Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2019)

1. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na cele misyjne.

2. Bardzo serdecznie dziękuję za dodatkowe ofiary składane podczas kolędy: p. Gabrieli i Andrzejowi Sowa, Bogumile, Zbigniewowi, Danucie i Karolowi Cichorackim, Wioletcie i Jackowi Muszytowskim, Wioletcie i Marcinowi Matłosz,  Helenie i Ryszardowi Walerych,  Barbarze i Stefanowi Mądraszewskim, Wiesławie i Wiesławowi oraz Monice i Danielowi Wilczek, Marii i Dariuszowi Syrockim, p. Felicji Pokorskiej, Rodzinie Małek, Stanisławie, Marzenie i Tomaszowi Michalskim, Rodzinie Żeglarskich, Markowi i Piotrowi Tchorzewskim, Teresie Wiesławowi Żelazko. Bóg zapłać za dar serca! [Czytaj dalej]