Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2019)

1. Bóg zapłać za złożone dziś ofiary na cele misyjne.

2. Bardzo serdecznie dziękuję za dodatkowe ofiary składane podczas kolędy: p. Gabrieli i Andrzejowi Sowa, Bogumile, Zbigniewowi, Danucie i Karolowi Cichorackim, Wioletcie i Jackowi Muszytowskim, Wioletcie i Marcinowi Matłosz,  Helenie i Ryszardowi Walerych,  Barbarze i Stefanowi Mądraszewskim, Wiesławie i Wiesławowi oraz Monice i Danielowi Wilczek, Marii i Dariuszowi Syrockim, p. Felicji Pokorskiej, Rodzinie Małek, Stanisławie, Marzenie i Tomaszowi Michalskim, Rodzinie Żeglarskich, Markowi i Piotrowi Tchorzewskim, Teresie Wiesławowi Żelazko. Bóg zapłać za dar serca! [Czytaj dalej]