Wskazania pastoralne dotyczące obchodów Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego

WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z wprowadzeniem Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca br. nowych zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii oraz w nawiązaniu do Dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br. oraz Noty Kongregacji z dnia 26 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. Kuria Diecezjalna Toruńska zaleca, co następuje: [Czytaj dalej]

Trudny czas epidemii… list od Biskupa Toruńskiego

W związku z pandemią koronawirusa Biskup Toruński Wiesław Śmigiel skierował do wiernych słowo, w którym podkreśla, że jako Kościół zdajemy trudny egzamin, najpierw z wiary i nadziei, a zaraz potem z będącej ich owocem konkretnej (a nie deklaratywnej) miłości bliźniego, solidarności, odpowiedzialności i wrażliwości na potrzeby drugich.

[Czytaj dalej]