Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawa i Niedziele Wielkanocne

1/  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca br., w par. 9, ust. 3 stanowi, że od dnia 12 kwietnia (tj. Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego) do odwołania, w sprawowanym kulcie religijnym i uroczystościach pogrzebowych może ponownie uczestniczyć do 50 osób (wliczając osoby sprawujące kult). Zaleca się, by powiadomić o tym wiernych, ale zachęcić także do skorzystania z dyspensy Biskupa Toruńskiego od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., i uczestnictwa w niej poprzez transmisję za pośrednictwem środków masowego przekazu, przyjmując Komunię św. duchowo. [Czytaj dalej]

Wskazania pastoralne dotyczące obchodów Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego

WSKAZANIA PASTORALNE DOTYCZĄCE OBCHODÓW NIEDZIELI PALMOWEJ I TRIDUUM PASCHALNEGO PO WPROWADZENIU NOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA

W związku z wprowadzeniem Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca br. nowych zasad bezpieczeństwa w stanie epidemii oraz w nawiązaniu do Dekretów Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca br. oraz Noty Kongregacji z dnia 26 marca br., Wskazań Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu Przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br. Kuria Diecezjalna Toruńska zaleca, co następuje: [Czytaj dalej]