Odpust św. Marii Magdaleny w naszej parafii

DSC00273

Dzisiaj w naszej parafii doroczny odpust ku czci jej patronki św. Marii Magdaleny. Suma odpustowa, już tradycyjnie, została odprawiona o godz. 12. Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. prałat Stanisław Majewski. Proboszcz i kustosz naszego Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu powiedział m.in: [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na odpust parafialny św. Marii Magdaleny (19 lipca 2015) – Biskupice

1. Dziś przeżywamy nasz doroczny Odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny patronki naszej parafii. Pozdrawiam wszystkich pielgrzymów przybyłych na naszą uroczystość i życzę, aby św. Maria Magdalena wyjednała wam Boże błogosławieństwo na czas wypoczynku i pracy. Wszystkim zaś moim parafianom, dziękuję za wszelką pomoc i wielką życzliwość jakiej doświadczam  posługując w tej wspólnocie od 10 lat. Bóg zapłać! Szczególne słowa wdzięczności kieruję do ks. prałata Stanisława Majewskiego – kustosza naszego Diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu, któremu bardzo serdecznie dziękuję za przewodniczenie dzisiejszej uroczystości, krzepiące Słowo Boże i wniesioną radość do naszej parafialnej wspólnoty! Bóg zapłać! Słowa wdzięczności kieruję do ks. dr Andrzeja Kowalskiego – ojca duchownego w naszym WSD w Toruniu,  za posługę w konfesjonale, sprawowaną  Eucharystię w intencji naszych drogich chorych oraz za wygłoszone  Słowo Boże. Bóg zapłać za uświetnienie naszego  odpustu i życzymy, aby św. Maria Magdalena wypraszała łaskę u Pana na dalszą służbę kapłańską . Dziękuję ks. Wacławowi  i Marianowi za posługę w konfesjonale oraz wszystkim kapłanom  z ks. dziekanem Adamem na czele za obecność na naszej uroczystości. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy! Wszystkich kapłanów zapraszam na obiad do plebanii, który został przygotowany z ofiarowanych darów przez parafian, którym serdecznie dziękuje za dary serca! [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na odpust parafialny św. Marii Magdaleny (19 lipca 2015) – Warszewice

1. Dziś przeżywamy nasz doroczny odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny patronki naszej parafii. Suma odpustowa w Biskupicach o godz. 12.00. Serdecznie zapraszam w wszystkich parafian!

2. Zgodnie z zapowiedzią za tydzień odbędzie się nasz festyn parafialny. Wszystkich serdecznie zapraszam i zapewniam, że organizatorzy przygotowali wiele atrakcyjnych nagród i dobrą zabawę! Główna nagroda  to tradycyjnie rower i dodatkowo tablet! Będą darmowe zjeżdżalnie dla dzieci i inne atrakcje! [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na XV niedzielę zwykłą (12 lipca 2015) – Biskupice

1.  Za  tydzień przypada nasz doroczny odpust parafialny ku czci św. Marii Magdaleny. Suma odpustowa o godz. 12.00, której będzie przewodniczył ks. prałat Stanisław Majewski proboszcz i kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. siostry Faustyny w w Toruniu. Serdecznie dziękuję za dary na stół odpustowy ofiarowane już i za te, które będą ofiarowane. Bóg zapłać za dary serca! Podczas odpustu p. Wojciech będzie miał stoisko ze słodyczami, ze sprzedaży których część dochodu przeznacza będzie na cele parafii. Zapraszam serdecznie do duchowego przygotowania się do odpustu przez sakramentalną spowiedź w sobotę  od godz.18.00 do 19.00. [Czytaj dalej]