Ogłoszenia Duszpasterskie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (27 marca 2016) – Warszewice

1. Pan zmartwychwstał, wesel się rozpromieniona ziemio! W tym Dniu wspaniałym, składam wszystkim moim kochanym parafianom i przybyłym gościom z całego serca  życzenia wszelkiej pomyślności a nade wszystko, by blask zmartwychwstałego Jezusa opromieniał  każdy dzień waszego życia, wszystkie wasze pragnienia, waszą pracę i modlitwę. Szczęść Wam Boże! [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na Niedzielę Palmową (20 marca 2016) – Warszewice

1. Dziś Niedziela Palmowa, świętujemy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jeruzalem- miasta świętego. Rozpoczynamy dzisiejszym dniem Wielki Tydzień. Bardzo serdecznie proszę, abyśmy przeżyli go w duchu pokuty i wstrzemięźliwości, by głęboko przeżyć radość Zmartwychwstania naszego Pana, w którym mamy udział przez Miłość Boga do nas. [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na IV niedzielę Wielkiego Postu (6 marca 2016) – Warszewice

1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z daru rekolekcji wielkopostnych, Bóg zapłać za liczny i żywy  udział. Niech zdobyte dobro duchowe pomnaża się w naszym życiu! Dziękuję Radzie Sołeckiej z Biskupic z p. Moniką na czele za darmowe udostępnienie świetlicy dla młodzieży, a p. Małgorzacie Socha za podjęcie obiadem w poniedziałek  ks. Łukasza i mnie. Bóg zapłać za dar serca! Szczególne podziękowania kieruję do p. Bolesława naszego sołtysa, któremu serdecznie dziękuję za słowa podziękowania skierowane do ks. rekolekcjonisty, oraz p. Marzenie Kukowskiej za wręczenia kwiatów w ramach podziękowania. Bóg zapłać! [Czytaj dalej]