Ogłoszenia Duszpasterskie na IV niedzielę Wielkiego Postu (6 marca 2016) – Warszewice

1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy skorzystali z daru rekolekcji wielkopostnych, Bóg zapłać za liczny i żywy  udział. Niech zdobyte dobro duchowe pomnaża się w naszym życiu! Dziękuję Radzie Sołeckiej z Biskupic z p. Moniką na czele za darmowe udostępnienie świetlicy dla młodzieży, a p. Małgorzacie Socha za podjęcie obiadem w poniedziałek  ks. Łukasza i mnie. Bóg zapłać za dar serca! Szczególne podziękowania kieruję do p. Bolesława naszego sołtysa, któremu serdecznie dziękuję za słowa podziękowania skierowane do ks. rekolekcjonisty, oraz p. Marzenie Kukowskiej za wręczenia kwiatów w ramach podziękowania. Bóg zapłać! [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na III niedzielę Wielkiego Postu (28 lutego 2016) – Warszewice

1. Rozpoczynamy dziś nasze rekolekcje wielkopostne. Bardzo serdecznie witam w naszej parafii ks. Łukasza Skarżyńskiego – dyrektora bursy akademickiej w Przysieku. Dzieci ze szkoły w Warszewicach będą miały spotkania od godz. 8.00 do 10.00. Gimnazjaliści rozpoczynają od godz. 11.00 do 13.00. Dla dorosłych nauki będą o godz. 16.30 w Biskupicach i 18.00 w Warszewicach. W środę kolekta jako  dar serca dla ks. Rekolekcjonisty. [Czytaj dalej]

Ogłoszenia Duszpasterskie na II niedzielę Wielkiego Postu (21 lutego 2016) – Warszewice

1. Zgodnie z zapowiedzią dziś po Mszy św. zbiórka do puszek  na pomoc dla Polskich Misjonarzy. Bóg zapłać za dar serca!

2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  dziś o godz. 15.15.  Przypominam ,że za udział w Gorzkich żalach można uzyskać  odpust zupełny. Cieszę się niezmiernie, że  licznie bierzemy udział w tym pięknym nabożeństwie, jest to znak że rozumiemy co znaczy Wielki post. [Czytaj dalej]